Bandeja l Canto Liso

BA-43

Bandeja Canto Liso (Inox) - 25 x 15 x 2 cm

BA-44

Bandeja Canto Liso (Inox) - 30 x 15 x 2 cm

BA-07

Bandeja Canto Liso (Inox) - 30 x 20 x 2 cm

BA-08

Bandeja Canto Liso (Inox) - 35 x 20 x 2,5 cm

BA-09

Bandeja Canto Liso (Inox) - 35 x 20 x 2,0 cm

BA-10

Bandeja Canto Liso (Inox) - 35 x 25 x 2 cm

BA-11

Bandeja Canto Liso (Inox) - 40 x 20 x 2 cm

BA-12

Bandeja Canto Liso (Inox) - 40 x 25 x 2 cm

BA-13

Bandeja Canto Liso (Inox) - 45 x 25 x 2 cm